• From January to May this year, The country’s leather and products foreign trade import and export both maintained growth
  • From January to May this year, The country’s leather and products foreign trade import and export both maintained growth

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu da và sản phẩm của cả nước đều duy trì mức tăng trưởng

Ngành da của nước ta là một ngành đặc thù hướng đến xuất khẩu, phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài.Nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô như sản phẩm da, da sống và da xanh ướt, trong khi xuất khẩu chủ yếu là giày và thành phẩm.Theo số liệu thống kê mới công bố, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, giá trị xuất khẩu sản phẩm da, lông thú, giày dép của nước ta đạt 28,175 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước;trị giá nhập khẩu là 3,862 tỷ đô la Mỹ, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm trước..Tốc độ tăng của nhập khẩu cao hơn 37,2 điểm phần trăm so với tốc độ tăng của xuất khẩu.

leather-fan-2154573_1280
Nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.Từ quan điểm của các sản phẩm được phân khúc, tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm chế tạo đã phục hồi đáng kể.Mặt hàng đóng góp nhiều nhất vào nhập khẩu vẫn là mặt hàng giày dép.Từ tháng 1 đến tháng 5, cả nước nhập khẩu 104 triệu đôi giày dép các loại, với trị giá 2,747 tỷ USD, tăng lần lượt là 21,9% và 47,0% so với cùng kỳ năm ngoái.Đáng chú ý là nhập khẩu giày da tăng nhanh.Từ tháng 1 đến tháng 5, cả nước đã nhập khẩu 28.642.500 đôi giày da, với trị giá 1,095 tỷ USD, tăng lần lượt 26,7% và 59,8% so với cùng kỳ năm trước.Mức tăng của lượng nhập khẩu và giá trị nhập khẩu giày da cao hơn 4,8 so với mức tăng nhập khẩu toàn bộ các sản phẩm giày dép.Và 12,8 điểm phần trăm.Mặc dù cơ sở nhập khẩu thấp trong năm ngoái là một yếu tố quan trọng, nhưng nó vẫn phản ánh dấu hiệu phục hồi nhẹ trong nhu cầu đối với giày da trên thị trường.
hình ảnh
bag-21068_1280
Hành lý bằng da là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai.Từ tháng 1 đến tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt 51,305 triệu USD, tương đương 2,675 tỷ USD, tăng lần lượt 29,5% và 132,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ ba là da sống và da bán thành phẩm.Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như giá da sống quốc tế thấp, nhu cầu tăng ở thị trường hạ nguồn và tồn kho trong thời kỳ giá thấp, nhập khẩu da sống và da bán thành phẩm đã tăng từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.Trong đó, nhập khẩu da sống là 557.400 tấn với trị giá 514 triệu USD, tăng lần lượt là 13,6% và 22,0% so với cùng kỳ năm ngoái;nhập khẩu da bán thành phẩm đạt 250.500 USD và 441 triệu USD, tăng lần lượt 20,2% và 33,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thời gian đăng bài: tháng 11-20-2021