• head_banner_4
  • 2

Thông tin công ty

1994 NOV

Công ty TNHH Công nghiệp da Fujian Polytech được thành lập với số vốn đăng ký 4 triệu đô la Mỹ và tổng vốn đầu tư là 6 triệu đô la Mỹ.

2000 APR

Công ty TNHH Công nghiệp da Fujian Polytech

Tháng 4 năm 2002

Đã mua một khu đất mới có kích thước 30.000 mét vuông để mở rộng nhà máy mới.

2003 DEC

Chúng tôi đã thành lập công ty TNHH dệt phủ bách khoa Phúc Kiến.Với số vốn đăng ký 2,1 triệu USD và tổng vốn đầu tư là 4,2 triệu USD, một công ty khác có tên Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Bách khoa Phúc Kiến.Được Thành Lập Đồng Thời Với Vốn Đăng Ký 1,26 triệu Usd và tổng vốn đầu tư 1,8 triệu usd.

2005 AUG

Công ty TNHH công nghiệp da Fujian Polytech

2007 NOV

Công ty TNHH Công nghiệp da Fujian Polytech đã được đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Bách khoa Phúc Kiến.Và chúng tôi đã mua một mảnh đất khác đo 96.667 mét vuông cho trụ sở chính của Fujian Polytech Group Co., Ltd.

2010 NOV

Công ty TNHH Tập đoàn Bách khoa Phúc Kiến Với Vốn đăng ký tăng lên 5 triệu USD, chúng tôi đã tích lũy được số vốn đăng ký là 15 triệu USD và tổng vốn đầu tư là 37,5 triệu USD.

2012 THÁNG 7

Công ty TNHH Tập đoàn Bách khoa Phúc Kiến Với số vốn đăng ký tăng lên là 5 triệu đô la Mỹ, chúng tôi đã tích lũy được số vốn đăng ký là 20 triệu đô la Mỹ và tổng vốn đầu tư là 50 triệu đô la Mỹ.

2012 THÁNG 7

Fujian Polytech Group Co, Ltd Mua lại thành công Công ty TNHH Khai thác Thiên Hải Phúc Kiến với tư cách là Công ty thuộc sở hữu của chúng tôi, được đổi tên thành Công ty TNHH Công nghệ Lida (Phúc Kiến).Với Vốn Đăng Ký 16 Triệu Usd, Và Tổng Vốn Đầu Tư Dự Kiến Lên Đến 75 Triệu Usd.

2014 THÁNG 5

Công ty TNHH Vật liệu Mới Elysian (Phúc Kiến) được thành lập vào tháng 5 năm 2014 với số vốn đăng ký là 0,8 triệu.

2015 THÁNG 5

Công ty TNHH Tập đoàn Bách khoa Phúc Kiến Với Vốn đăng ký tăng lên là 2,87 triệu USD, Chúng tôi đã tích lũy được số vốn đăng ký là 22,87 triệu USD, và tổng vốn đầu tư là 65 triệu USD.